LISOVACIE KONTAJNERY

PREČO KONTAJNEROVÝ LIS?

Lisovacie kontajnery sú vhodným riešením v miestach so značnou kumuláciou odpadu, s minimálnou možnosťou ďalšej manipulácie s ním. Veľký objem kontajnerov a vysoké zhutnenie šetria náklady na odvoz a likvidáciu odpadov. Kontajnerové lisy sa využívajú nielen na lisovanie komunálneho odpadu. Vhodné sú tiež na lisovanie jednotlivých aj zmiešaných komodít materiálov (obalov). Lisovaním zredukujeme množstvo surovín na šestinu ich pôvodného objemu. Lisovacia jednotka tvorí kompaktný celok a odváža sa dohromady.

ČO VÁM NAŠE KONTAJNEROVÉ LISY PONÚKAJÚ:

MODERNÚ KONŠTRUKCIU

Vďaka 20-ročným skúsenostiam naši konštruktéri vedia, čo používatelia očakávajú pri práci s kontajnerovými lismi. Konštrukcia lisov je variabilná a ponúkame rôzne stupne vybavenia tak, aby sme splnili požiadavky zákazníkov.

Preto naše lisy môžu byť vybavené napr.:

externým ovládaním, SMS-komunikáciou, signalizáciou naplnenia (aj SMS), vyprázdňovacím zariadením kontajnera, kónickým tvarom kontajnera, zaisťujúcim tesnosť kontajnera a veľa ďalších predností, ktoré naši zákazníci oceňujú.

ELEKTRONICKÝ RIADIACI SYSTÉM

Lisy sú štandardne vybavené elektronickou riadiacou jednotkou, ktorá riadi a vyhodnocuje všetky pracovné funkcie zariadenia.

VYSOKÚ ŽIVOTNOSŤ A KVALITU

Robustná a tuhá konštrukcia, vybavená kvalitnou povrchovou úpravou. Na výrobu používame spoľahlivé hydraulické a elektrické komponenty.

BEZPEČNÉ A ĽAHKÉ OVLÁDANIE A ÚDRŽBU

Kladieme vysoký dôraz na bezpečnosť prevádzky. Všetky zariadenia, ktoré vyrábame, zodpovedajú príslušným bezpečnostným a hygienickým požiadavkám smerníc EÚ.

MOBILNÉ RIEŠENIE

Lisovanie materiálu môže prebiehať prakticky kdekoľvek. Lis a kontajner tvoria kompaktnú jednotku, ktorá na lisovanie materiálu vyžaduje iba zdroj elektrickej energie v dosahu zariadenia.