Rad V-VS

Technické údaje


Technická data LK-V VS LK 13-V-VS LK 19-V-VS LK 22-V-VS LK 25-V-VS
Lisovacia síla (t) 33 33 33 33
Lisovací tlak (kg/cm2) 3,2 3,2 3,2 3,2
Rozmer plniaceho otvoru (mm) 1940 x 1360 1940 x 1360 1940 x 1360 1940 x 1360
Rozmer lisovacej komory (šxdxv) (mm) 2050 x 1230 x 1280 2050 x 1230 x 1280 2050 x 1230 x 1280 2050 x 1230 x 1280
Plniaca výška lisovacej komory (mm) 1570 1570 1570 1570
Objem lisovacej komory (m3) 3,1 3,1 3,1 3,1
Objem zdvihu (m3) 1,4 1,4 1,4 1,4
Hodinový výkon (m3/h) 90 90 90 90
Čas pracovného cyklu (s) 50 50 50 50
Hmotnosť nalisovaného materiálu   (t) až 5 až 7 až 8 až 9
Príkon / Napätie (kW/V) 5,5 / 400
Elektrické istenie (A) Samostatné jištění 25A/Charakteristika C
Hmotnosť   (kg) 4450 4850 5064 5250
Rozmer stroje (šxdxv) (mm) 2430 x 4960 x 2560 2430 x 6460 x 2560 2430 x 7130 x 2560 2430 x 7710 x 2560
Prepravné rozmery (šxdxv) (mm) 2430 x 4960 x 2560 2430 x 6460 x 2560 2430 x 7130 x 2560 2430 x 7710 x 2560

Video


Príslušenstvo


Na prevzatie


Máte otázku?


  1. (vyžadované)
  2. (Vložte platný e-mail)
  3. Každý účastník súhlasí s tým, že ním poskytnuté údaje v rozsahu tu uvedenom môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracované organizátorom ako správcom v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom rozosielanie vyžiadaných správ, ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o akciách organizátora. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť k vyššie uvedenému účelu za podmienok tohto súhlasu svojim zmluvným partnerom. Spracovanie môže byť prevádzané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu organizátora uvedenú v kontaktoch.
 

Aplikácia


LISOVACIE
KONTAJNERY