Technické údaje


Technická data LK-M-R LK 5-M-R LK 7-M-R LK 9-M-R
Lisovacia síla (t) 25 25 25
Lisovací tlak (kg/cm2) 3,5 3,5 3,5
Rozmer plniaceho otvoru (šxd) (mm) 1450 x 1050 1450 x 1050 1450 x 1050
Rozmer lisovacej komory (šxdxv) (mm) 1560 x 1050 x 1240 1560 x 1050 x 1240 1560 x 1050 x 1240
Plniaca výška lisovacej komory (mm) 1520 1520 1520
Objem lisovacej komory (m3) 1,5 1,5 1,5
Objem zdvihu (m3) 0,7 0,7 0,7
Hodinový výkon (m3/h) 70 70 70
Čas pracovného cyklu (s) 30 30 30
Hmotnosť nalisovaného materiálu (t) až 2 až 2,5 až 3
Príkon / Napätie (kW/V) 5,5 / 400
Elektrické istenie (A) Samostatné jištění 25A/Charakteristika C
Hmotnosť (kg) 2420 2525 2675
Rozmer stroje (šxdxv) (mm) 1910 x 3350 x 1640 1910 x 3740 x 2050 1910 x 3780 x 2430
Prepravné rozmery (šxdxv) (mm) 1910 x 3350 x 1640 1910 x 3740 x 2050 1910 x 3780 x 2430

 

Video


Príslušenstvo


Na prevzatie


Máte otázku?


  1. (vyžadované)
  2. (Vložte platný e-mail)
  3. Každý účastník súhlasí s tým, že ním poskytnuté údaje v rozsahu tu uvedenom môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracované organizátorom ako správcom v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom rozosielanie vyžiadaných správ, ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o akciách organizátora. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť k vyššie uvedenému účelu za podmienok tohto súhlasu svojim zmluvným partnerom. Spracovanie môže byť prevádzané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu organizátora uvedenú v kontaktoch.
 

Aplikácia


LISOVACIE
KONTAJNERY