O spoločnosti

Špecialista na odpadové hospodárstvo

Firma LUX-PTZ s.r.o. so sídlom v Jablonném nad Orlicí bola založená dňa 9. 2. 1995 s cieľom poskytovania komplexných služieb v oblasti odpadového hospodárstva vrátane poradenstva. Našou činnosťou je nákup, predaj a servis lisovacej techniky na spracovanie obalových a odpadových materiálov. Sme výhradní predajca strojov a zariadení vyrábaných firmou LUX spol. s r.o. pre túto oblasť výroby.

V decembri roku 2000 v našej firme úspešne prebehol certifikačný audit a vo februári 2001 sme získali certifikát akosti podľa DIN EN ISO 9001:1994 od TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.

Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré sa dostáva do popredia záujmu širokej verejnosti predovšetkým z dôvodu ochrany životného prostredia. Komplexne spracovávame systémy úpravy a likvidácie odpadu vrátane dodávky „na kľúč“ pre správne budovy, banky, hotely, obchodné centrá, výrobné haly, sklady, zberné dvory a ďalšie objekty, kde vzniká väčšie množstvo odpadu. Stroje a zariadenia od LUX – PTZ s.r.o. nájdete v celom rade renomovaných podnikov a spoločností.

Špecializujeme sa na technológie na nakladanie s odpadmi. Zaisťujeme vývoj aj výrobu širokej škály hydraulických balíkovacích lisov, ktoré sa navzájom líšia lisovacím tlakom, hodinovým výkonom, ale aj veľkosťou lisovacieho priestoru. Sme firmou s mnohoročnými skúsenosťami v odbore a vďaka tomu môžeme zodpovedne vyhlásiť, že naše výrobky sú prevádzkovo spoľahlivé, na vysokej technickej úrovni a zodpovedajú aktuálnym bezpečnostným nariadeniam. Našou neustálou snahou je skvalitňovanie výrobkov a súvisiacich služieb. Vďaka tomu sme vždy o niečo vpredu pri riešení požiadaviek našich zákazníkov.

  • POSKYTUJEME BEZPLATNÉ PORADENSTVO PRI RIEŠENÍ ZÁKAZNÍCKYCH POŽIADAVIEK
  • NA VŠETKY VÝROBKY POSKYTUJEME ZÁRUKU 12 MESIACOV
  • PROSTREDNÍCTVOM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÝCH STREDÍSK ZAISŤUJEME SERVIS PO CELEJ ČR A SR

Ako špecialisti na odpadové hospodárstvo sme schopní navrhnúť a kompletne vybaviť všetky priestory – kde odpad vzniká, krátkodobo sa skladuje, alebo odkiaľ sa odváža – kapacitne najvhodnejším zariadením.

Stroje a zariadenia, ktoré dodávame, sú na vysokej technickej úrovni tak kvalitou a spoľahlivosťou, ako aj hospodárnosťou prevádzky. V našom výrobnom programe a doplnkovom sortimente nájdete:

  • KOŠE A NÁDOBY NA ODPAD (prostriedky na primárne triedenie odpadu)

Ucelený systém odpadkových košov, kontajnerov a manipulačných vozíkov prináša optimálne riešenie pre primárne triedenie odpadov.

  • GRAVITAČNÉ SKLZY

Sofistikované riešenie toku odpadov v budove. Použitie gravitačných sklzov prináša výraznú úsporu manipulačných časov. Týmto výrazne rastie produktivita upratovania.

  • LISY ODPADU

Vyrábame lisy odpadu v niekoľkých výkonových radoch a rôznych vyhotoveniach. Výber konkrétneho lisu závisí od individuálnych požiadaviek nielen hodinového výkonu spracovaného odpadu podľa druhov a počtov skupín odpadov, ale aj od veľkosti výsledného balíka, s ktorým budete manipulovať.

  • PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL

Ponúkané príslušenstvo uľahčuje všetku manipuláciu s odpadom a zlisovanými balíkmi. Zároveň zvyšuje zhutnenie materiálu finálneho balíka.

Ďalšie potrebné zariadenia vychádzajúce z požiadaviek projektov doplňujeme výrobkami renomovaných zahraničných firiem.