Rad K

Tento kontajnerový lis je konštruovaný podľa posledných najmodernejších trendov v tejto oblasti strojárenskej výroby.

Je vhodný na lisovanie komunálneho odpadu a odpadu s obsahom tekutej zložky, ako sú zvyšky potravín, ovocie, zelenina, komunálny odpad, odpady zo zdravotníckych zariadení a pod. Nachádza využitie v obchodných domoch, supermarketoch, hoteloch, reštauráciách, rýchlych občerstveniach, nemocniciach a v iných odvetviach priemyslu, kde je potrebné spracovávať vlhký lisovateľný odpad vo väčšom objeme. K lisu je samozrejmá non-stop technická podpora vrátane servisu, možnosť vzdialeného pripojenia do softvéru lisu cez internet atď. Lisovací kontajner je vyrobený podľa normy DIN 30 722, ale je možné ho vyrobiť podľa iných noriem aj pre rôzne ďalšie systémy naťahovania na zvozové vozidlá. Lis aj ostatné ponúkané príslušenstvo spĺňajú všetky najnovšie požiadavky na bezpečnosť prevádzky a obsluhy.

Technické údaje


Technické údaje LK-K LK 5-K LK 7-K LK 9-K LK 12-K LK 14-K LK 17-K LK 20-K LK 24-K
Lisovacia sila (t) 12 12 12 12 12 12 12 12
Lisovací tlak (kg/cm2) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Rozmer plniaceho otvoru (šxd) (mm) 1390 x 1130 1390 x 1130 1390 x 1130 1390 x 1130 1390 x 1130 1390 x 1130 1390 x 1130 1390 x 1130
Rozmer lisovacej komory (šxdxv) (mm) 1450 x 1160 x 1220 1450 x 1160 x 1220 1450 x 1160 x 1220 1450 x 1160 x 1220 1450 x 1160 x 1220 1450 x 1160 x 1220 1450 x 1160 x 1220 1450 x 1160 x 1220
Plniaca výška lisovacej komory (mm) 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540
Objem lisovacej komory (m3) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Objem zdvihu (m3) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Hodinový výkon (m3/h) 40 40 40 40 40 40 40 40
Čas pracovného cyklu (s) 24 24 24 24 24 24 24 24
Hmotnosť nalisovaného materiálu (t) až 2 až 2,5 až 3 až 4,5 až 5 až 6 až 7 až 8,5
Príkon / Napätie (kW/V) 5,5 / 400
Elektrické istenie (A) Samostatné jištění 25A/Charakteristika C
hmotnosť (kg) 2407 2583 2759 2977 3197 3385 3572 3760
Rozmer stroje (šxdxv) (mm) 2310 x 3130 x 1880 2310 x 3760 x 1880 2310 x 4410 x 1880 2430 x 4580 x 2510 2430 x 5210 x 2510 2430 x 5790 x 2510 2430 x 6540 x 2510 2430 x 7550 x 2510
Prepravné rozmery (šxdxv) (mm) 2310 x 3130 x 1880 2310 x 3760 x 1880 2310 x 4410 x 1880 2430 x 4580 x 2510 2430 x 5210 x 2510 2430 x 5790 x 2510 2430 x 6540 x 2510 2430 x 7550 x 2510

Video


Príslušenstvo


Na prevzatie


Máte otázku?


  1. (vyžadované)
  2. (Vložte platný e-mail)
  3. Každý účastník súhlasí s tým, že ním poskytnuté údaje v rozsahu tu uvedenom môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracované organizátorom ako správcom v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom rozosielanie vyžiadaných správ, ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o akciách organizátora. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť k vyššie uvedenému účelu za podmienok tohto súhlasu svojim zmluvným partnerom. Spracovanie môže byť prevádzané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu organizátora uvedenú v kontaktoch.
 

Aplikácia


LISOVACIE
KONTAJNERY