Horizontálne balíkovacie lisy

Horizontální lis je určen pro kontinuální plně automatické lisování materiálů, které jsou po naplnění lisovací komory stlačovány lisovací deskou do zúženého výstupního prostoru lisu (kanálu) a následně svázány do velkých kompaktních balíků automatickým vázacím systémem. Tím je docíleno zřetelného snížení objemu materiálu, což vede nejenom k výraznému snížení nákladů na jeho přepravu a skladování.

Horizontální lisy vyrábíme ve více výkonnostních řadách s variabilním uspořádáním samotného lisu, kdy je možné si zvolit umístění vázacích jehel, hydraulického agregátu, místo ovládacího pultu, velikost odvíjecích stojanů vázacího drátu apod.