Triediace linky

Triediace linky:

Požiadavka na triedenie materiálov podľa rôznych hľadísk sa objavuje v rôznych fázach výrobného aj recyklačného procesu.

Môže sa požadovať triedenie materiálu podľa veľkosti alebo podľa jeho druhu.

Zákazníci:

Technológia triedenia odpadov a ostatných druhotných surovín riešime vždy individuálne s každým investorom osobne. Dodávky vykonávame kompletné, teda od projektu, cez výrobu, montáž, elektroinštaláciu až po pravidelný servis. Vždy pripravíme konkrétne zariadenie pre daného zákazníka a jeho potreby. Tie najmenšie technológie môžu spracovávať hoci len niekoľko desiatok ton materiálu ročne a naopak horná hranica výkonu zariadenia nie je obmedzená.

Vybavenie liniek:

Reťazový dopravník na plnenie lisov, drvičov a kontajnerov, prepájacie technologické dopravníky, rotačný separátor, magnetický separátor, príjmový stôl, valčeková dráha, triediaca kabína, triediaci dopravník, vzduchotechnika, elektroinštalácia, program riadenia.

Zaisťujeme kompletný servis: projekcia – výroba – doprava – montáž – servis.

Video


Príslušenstvo


Na prevzatie


Máte otázku?


  1. (vyžadované)
  2. (Vložte platný e-mail)
  3. Každý účastník súhlasí s tým, že ním poskytnuté údaje v rozsahu tu uvedenom môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracované organizátorom ako správcom v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom rozosielanie vyžiadaných správ, ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o akciách organizátora. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť k vyššie uvedenému účelu za podmienok tohto súhlasu svojim zmluvným partnerom. Spracovanie môže byť prevádzané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu organizátora uvedenú v kontaktoch.
 

Aplikácia


Triediace linky

Třídící linky na odpad