Rad S

Technické údaje


Technická data LK-S LK 11-S LK 16-S LK 19-S LK 23-S
Lisovacia síla (t) 24 24 24 24
Lisovací tlak (kg/cm2) 7 7 7 7
Rozmer plniaceho otvoru (šxd) (mm) 1380 x 1190 1380 x 1190 1380 x 1190 1380 x 1190
Rozmer lisovacej komory (šxdxv) (mm) 1380 x 1190 x 950 1380 x 1190 x 950 1380 x 1190 x 950 1380 x 1190 x 950
Plniaca výška lisovacej komory (mm) 1690 1690 1690 1690
Objem lisovacej komory (m3) 0,8 0,8 0,8 0,8
Objem zdvihu (m3) 1m3 . min-1 1m3 . min-1 1m3 . min-1 1m3 . min-1
Hodinový výkon (m3/h) 50 50 50 50
Čas pracovného cyklu (s) volitelný volitelný volitelný volitelný
Hmotnosť nalisovaného materiálu (t) až 5 až 7,5 až 9 až 11
Príkon / Napätie (kW/V) 11 / 400
Elektrické istenie (A) Samostatné jištění 25A/Charakteristika C
Hmotnosť (kg) 3665 4015 4240 4425
Rozmer stroje (šxdxv) (mm) 2430 x 4720 x 2510 2430 x 5670 x 2510 2430 x 6670 x 2510 2430 x 7680 x 2510
Prepravné rozmery (šxdxv) (mm) 2430 x 4720 x 2510 2430 x 5670 x 2510 2430 x 6670 x 2510 2430 x 7680 x 2510

Video


Príslušenstvo


Na prevzatie


Máte otázku?


  1. (vyžadované)
  2. (Vložte platný e-mail)
  3. Každý účastník súhlasí s tým, že ním poskytnuté údaje v rozsahu tu uvedenom môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracované organizátorom ako správcom v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom rozosielanie vyžiadaných správ, ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o akciách organizátora. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť k vyššie uvedenému účelu za podmienok tohto súhlasu svojim zmluvným partnerom. Spracovanie môže byť prevádzané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu organizátora uvedenú v kontaktoch.
 

Aplikácia


LISOVACIE
KONTAJNERY