Rad K-R

Technické údaje


Technická data LK-K-R LK 5-K-R LK 7-K-R LK 9-K-R LK 12-K-R
Lisovacia sila (t) 12 12 12 12
Lisovací tlak (kg/cm2) 3,5 3,5 3,5 3,5
Rozmer plniaceho otvoru (šxd) (mm) 1280 x 1130 1280 x 1130 1280 x 1130 1280 x 1130
Rozmer lisovacej komory (šxdxv) (mm) 1340 x 1160 x 1220 1340 x 1160 x 1220 1340 x 1160 x 1220 1340 x 1160 x 1220
Plniaca výška lisovacej komory (mm) 1490 1490 1490 1490
Objem lisovacej komory (m3) 1,5 1,5 1,5 1,5
Objem zdvihu (m3) 0,32 0,32 0,32 0,32
Hodinový výkon (m3/h) 35 35 35 35
Čas pracovného cyklu (s) 24 24 24 24
Hmotnosť nalisovaného matetriálu (t) až 2 až 2,5 až 3 až 4,5
Príkon / Napätie (kW/V) 5,5 / 400
Elektrické istenie (A) Samostatné jištění 25A/Charakteristika C
hmotnosť  (kg) 2220 2325 2475 2590
Rozměr stroje (šxdxv) (mm) 1920 x 2990 x 2210 1920 x 3490 x 2210 1920 x 4050 x 2210 1920 x 4360 x 2510
Prepravné rozmery (šxdxv) (mm) 1920 x 2990 x 2210 1920 x 3490 x 2210 1920 x 4050 x 2210 1920 x 4360 x 2510

Video


Príslušenstvo


Na prevzatie


Máte otázku?


  1. (vyžadované)
  2. (Vložte platný e-mail)
  3. Každý účastník súhlasí s tým, že ním poskytnuté údaje v rozsahu tu uvedenom môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracované organizátorom ako správcom v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom rozosielanie vyžiadaných správ, ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o akciách organizátora. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť k vyššie uvedenému účelu za podmienok tohto súhlasu svojim zmluvným partnerom. Spracovanie môže byť prevádzané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu organizátora uvedenú v kontaktoch.
 

Aplikácia


LISOVACIE
KONTAJNERY