Stacionárne lisy

Porovnat

SL 900

SL-900-320x240
Porovnat

SL 900-HM

SL-900-HM_2-320x240
Porovnat

SL 1100

Porovnat

SL 1100-HM

Porovnat

SL 1100-H

Porovnat

SL 1500

Porovnat

SL 1500-HM

Porovnat

SL 1500-H

SL-1500-H
Porovnat

SL 2300

Porovnat

SL 2300-R

Porovnat

SL 2300-HM

SL-2300-HM-320x240
Porovnat

SL 2300-H

Porovnat

SL S-8

Porovnat

SL S-11

Porovnat

SL S-15

STACIONÁRNY LIS S PRÍPOJNÝM KONTAJNEROM

Na lisovanie jednotlivých vytriedených druhov materiálov (obalov), papier, plast a ďalšie rôzne druhy priemyselných obalov.

Pri odvoze kontajnera sa prípojný kontajner od stacionárneho lisu odpojí a odváža samostatne.