PK 34-H-VS

Prípojný kontajner PK 34-H-VS je určený na pripojenie k stacionárnej lisovacej jednotke SL vybavenej hydraulickým pripojením kontajnera a hydraulickým otváraním plniacich výsuvných dverí vo bránach kontajnera. Vyklápacia strecha kontajnera umožňuje nalisovať väčšie množstvo lisovaného materiálu a taktiež uľahčuje jeho následné vysypanie. Základný rám je vyrábaný podľa noriem pre rôzne naťahovacie systémy a nadstavba je vyrobená z oceľového plechu a vystužená ďalšími oceľovými profilmi s presne špecifikovaným umiestnením tak, aby bola zaistená požadovaná tuhosť celého kontajnera. Je špeciálne konštruovaný tak, aby aj po maximálnom možnom nalisovaní materiálom bolo možné tento materiál z kontajnera vysypať. To zaručuje 3-stranná konicita kontajnera a systém pomocného lanovo-reťazového vyprázdňovania. Ako výrobca si môžeme dovoliť ponúknuť zákazníkovi zmenu akýchkoľvek parametrov kontajnera, podľa jeho požiadaviek a potrieb. Veľkosť tohto prípojného kontajnera je 34 m³.

Technické údaje


Technické údaje PK 34-H-VS
Objem (m3) 34
Hmotnosť  (kg) 4590
Pripojenie k SL 1500-HM / 1500 H – 2300-HM / 2300-H
Hmotnosť nalisovaného materiálu (t) až 10
Rozmer (šxdxv) (mm) 2600 x 7900 x 2730

Video


Príslušenstvo


Na prevzatie


Máte otázku?


  1. (vyžadované)
  2. (Vložte platný e-mail)
  3. Každý účastník súhlasí s tým, že ním poskytnuté údaje v rozsahu tu uvedenom môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracované organizátorom ako správcom v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom rozosielanie vyžiadaných správ, ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o akciách organizátora. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť k vyššie uvedenému účelu za podmienok tohto súhlasu svojim zmluvným partnerom. Spracovanie môže byť prevádzané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu organizátora uvedenú v kontaktoch.
 

Aplikácia


STACIONÁRNE LISY
S PRÍPOJNÝMI KONTAJNERMI