Prípojné kontajnery

Porovnat

PK 34-H-VS

Porovnat

PK 33-H

Porovnat

PK 15

Porovnat

PK 20

Porovnat

PK 20-H

PK-20-H-320x240
Porovnat

PK 20-H-VS

Porovnat

PK 30

Porovnat

PK 30-H

Porovnat

PK 30-H-VS

Porovnat

PK 30-S

PK-30-S-320x240

STACIONÁRNY LIS S PRÍPOJNÝM KONTAJNEROM

Na lisovanie jednotlivých vytriedených druhov materiálov (obalov), papier, plast a ďalšie rôzne druhy priemyselných obalov.

Pri odvoze kontajnera sa prípojný kontajner od stacionárneho lisu odpojí a odváža samostatne.