Propichovačka

Prepichovačka sa štandardne dodáva v základnom vyhotovení bez mechanického zabezpečenia proti úrazu. Ide o neúplné strojové zariadenie a nie je možné ju teda v tomto vyhotovení prevádzkovať samostatne. Musí sa dovybaviť zodpovedajúcimi bezpečnostnými prvkami podľa konečných požiadaviek a dispozícií zákazníka. Je určená na použitie ako súčasť technologickej linky.

Zariadenie slúži na perforáciu PET fliaš a iných dutých obalov pred ich následným spracovaním, napr. lisovaním. Perforácia fliaš umožňuje ich redukciu na minimálny objem, čím sa docieli ešte efektívnejšie stlačenie.

Technické údaje


Typ PR-1 PR-2
Rozmery celkové(šxhxv)
640x940x390 1180x1140x460
Rozmery pracovného priestoru 530×415 760×830
Otáčky pracovného válce 35min-1
Príkon 0,75 kW 3 kW
Napätie 230 V 400 V
Hmotnosť zariadenia 130kg 340 kg
Výstupné otáčky prevodovky 35 min-1
Istenie 16 A

Video


Príslušenstvo


Na prevzatie


Máte otázku?


  1. (vyžadované)
  2. (Vložte platný e-mail)
  3. Každý účastník súhlasí s tým, že ním poskytnuté údaje v rozsahu tu uvedenom môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracované organizátorom ako správcom v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom rozosielanie vyžiadaných správ, ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o akciách organizátora. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť k vyššie uvedenému účelu za podmienok tohto súhlasu svojim zmluvným partnerom. Spracovanie môže byť prevádzané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu organizátora uvedenú v kontaktoch.
 

Aplikácia


Propichovačka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA