Jak to chodí s odpady v obchodních řetězcích

Důležité je si uvědomit, že obchodní řetězce a supermarkety se v otázce nakládání s odpady výrazně liší od jiného typu firem. Je nad slunce jasné, že likvidaci obalů z různých materiálů v poměrně velkém množství se prostě nevyhnou, ani kdyby chtěli. Ačkoli se může zdát, že prostor, určený k nakládání s odpady a obalovým materiálem se jeví jako neziskový, nemusí to tak ve výsledku i dopadnout. Efektivně rozvržené systémy, třídící linky, balíkovací a kontejnerové lisy pomohou snížit výsledný objem odpadů až na šestinu původní velikosti.

Třídění na druhou

Ze všeho nejdříve je potřeba vytřídit odpady na recyklovatelné (papír, kartonové obaly, staré palety, plasty apod.) a nerecyklovatelné složky. Jedině potom může být zpracování odpadů smysluplné a ekologické. Recyklovatelné odpady se pak opět třídí podle jednotlivých druhů. Následně mohou být slisovány (v případě papíru, kartonů i palet třeba ve šnekovém stacionárním lisu) a odváženy ve svozových vozech. Ovšem i objem nerecyklovatelného obalu se dá efektivně snižovat – třeba v lisovacích kontejnerech.

Jak to chodí v praxi?

Tak například řetězec Kaufland, který je jedním z našich klientů, ročně produkuje cca 22 000 tun papíru a 1 200 tun plastů (* údaje z roku 2015). U papíru jde převážně o karton, u plastů se zase jedná především o čirou strečovou fólii a směsné plasty. Tato čísla se ovšem týkají pouze produkce odpadů společnosti Kaufland, nikoliv odpadů z obalů, které si zákazníci odnesou domů.

Buďte také eco-friendly a začněte i ve vaší firmě nakládat s odpady chytře – pomůžeme vám a sestavíme řešení přímo pro vás na míru. Stačí nás jen zkontaktovat!